เครื่องเติมอากาศ

TSURUMI PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องเติมอากาศ ปั๊มเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย มีหลายขนาดให้เลือก Submersible Aerator

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

RL SERIES Root Blowers เครื่องเติมอากาศชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

RB SERIES เครื่องเติมอากาศประกอบไปด้วยมอเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสามารถต่อใช้งานได้สะดวกมีเสียงจากการใช้งาน

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องเป๋าลมประกอบไปด้วยมอเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสามารถต่อใช้งานได้สะดวกมีเสียงจากการใช้งาน