เครื่องมืออเนกประสงค์ DIY MULTI-PURPOSE TOOLS

 

OSAKI : เครื่องมือเอนกประสงค์ OSA-279-9810K

Chrome vanadium - hardened and tempered cutting edge. For cutting the tongue in tongued and grooved floorboards.

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เซ็ตเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวเครื่องเจียร์มือถือปากตรง และอุปกรณ์เสริมในชุด Kobe Multi Purpose Tool Kit