เครื่องตัดแผ่นกระเบื้อง DIY

OSAKI

เครื่องตัดแผ่นกระเบื้อง เหมาะสำหรับงาน DIY กำลังมอเตอร์ 450 วัตต์ 240 โวลต์