เครื่องเลื่อยวงเดือน DIY

PROXXON

เครื่องเลื่อยวงเดือน สำหรับการตัดเรียบอย่างแม่นยำ

PROXXON

เครื่องเลื่อยไม้ตั้งโต๊ะ สำหรับเลื่อยไม้ที่มีความหนาถึง 8 มม.