แบรนด์ THOREX

THOREX

ค้อนหัวยางสีขาว ด้ามไม้ ไม่ทิ้งรอยตำหนิบนผิวชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานไม้ ทำวงกบหน้าต่าง งานซ่อมบำรุงต่างๆ ขนาด 90 มม.

THOREX

ค้อนหัวยางสีขาว ด้ามไม้ ไม่ทิ้งรอยตำหนิบนผิวชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานไม้ ทำวงกบหน้าต่าง งานซ่อมบำรุงต่างๆ ขนาด 74 มม.

THOREX

ค้อนหัวยางสีขาว ด้ามไม้ ไม่ทิ้งรอยตำหนิบนผิวชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานไม้ ทำวงกบหน้าต่าง งานซ่อมบำรุงต่างๆ ขนาด 64 มม.

THOREX

ค้อนยางล้วนด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets ขนาด 90 มม.

THOREX

ค้อนยางล้วนด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets ขนาด 74 มม.

THOREX

ค้อนยางล้วนด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets ขนาด 64 มม.

THOREX

ค้อนยางล้วนด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets ขนาด 54 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 70 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 50 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 44 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 38 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 32 มม.

THOREX

หัวค้อนเคลือบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจับเป็นยางและหน้าเป็นไนล่อนหัวยึดด้วยสกรูตรงหน้าไนล่อน ขนาด 63 มม.

THOREX

หัวค้อนเคลือบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจับเป็นยางและหน้าเป็นไนล่อนหัวยึดด้วยสกรูตรงหน้าไนล่อน ขนาด 50 มม.

THOREX

หัวค้อนเคลือบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจับเป็นยางและหน้าเป็นไนล่อนหัวยึดด้วยสกรูตรงหน้าไนล่อน ขนาด 44 มม.

THOREX

หัวค้อนเคลือบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจับเป็นยางและหน้าเป็นไนล่อนหัวยึดด้วยสกรูตรงหน้าไนล่อน ขนาด 38 มม.

THOREX : เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อนที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน

THOREX : เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อนที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อนด้ามไม้

THOREX

ค้อนพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน ด้ามพลาสติก ขนาด 50 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน ด้ามพลาสติก ขนาด 44 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน ด้ามพลาสติก ขนาด 38 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน ด้ามพลาสติก ขนาด 32 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน ด้ามไม้ ขนาด 25 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงลูกแพร์ หัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง ขนาด 70 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงลูกแพร์ หัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง ขนาด 60 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง 80 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง 70 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง 60 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง 50 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง 45 มม.

THOREX

ค้อนไม้เนื้อแข็ง CYLINDRICAL HARDWOOD MALLET ขนาด 67 มม.

THOREX

ค้อนไม้เนื้อแข็ง CYLINDRICAL HARDWOOD MALLET ขนาด 58 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 70 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 50 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 50 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 50 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 38 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 38 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 32 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงข้างหนังข้างด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 70 มม.