เครื่องมือช่าง

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนพลาสติกหน้าค้อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกด้ามพลาสติกสามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนพลาสติกหน้าค้อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกสองด้านด้ามไม้ Super Plastic Hammer with Wood Shaft

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนอลูมิเนียมด้ามไม้ Aluminium Hammer with Wood Handle

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดง-หนังด้ามไม้ THOREX Copper Hide Hammer with Wood Handle

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดงสองด้านด้ามไม้ Copper Soft Faced Hammer with Wood Handle

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนหนังสองด้านด้ามไม้ Rawhide Soft Faced Hammer

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนยางสองหน้าด้ามไม้เนื้อแข็ง ยางด้านหนึ่งจะเป็นยางนิ่ม (ด้านที่ผิวหน้าเป็นสีแดง) และอีกด้านหนึ่งเป็นยางชนิดแข็ง ขนาด 40 มม.

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนไร้แรงสะท้อนด้ามอลูมิเนียมอัลลอยด์หุ้มยาง จับถนัดมือ Dead Blow Hammer with Die Cast Shaft

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนไม้ด้ามไม้ Thor. Hardwood Mallet

THOREX เครื่องมือช่าง

หัวค้อนหนังสัตว์อัดรูปทรงกระบอก Thor.Wood Shaft Rawhide Mallet. Rawhide head with solid wooden handle.

THOREX เครื่องมือช่าง THO-527-0479L

ค้อนทองแดงด้ามพลาสติก ขนาดหน้าค้อน 38 มม. ความยาวรวม 290 มม. Thor.24-5704 38mm Solid Copper Mallet with Plastic Shaft

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนยางล้วนสีขาวด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนยางล้วนสีดำด้ามไม้เอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย Rubber Mallets

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกทรงลูกแพร์ หัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกทรงกระบอกหัวค้อนเป็น polythene ซึ่งชวยทำให้เกิดแรงปะทะที่สูง

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อนที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อน

THOREX เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อนที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนไนล่อนได้ด้วยการหมุนเข้า-ออกจากหัวค้อนด้ามไม้ Nylon Hammer with Wood Handle

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Hard White Spare Face

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนพลาสติก เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Hard White Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนอลูมิเนียม เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Thor.32mm dia. Hard Silver Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนทองแดง เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Soft Copper Spare Face

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนหนัง เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Medium Brown Spare Face

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนยาง เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Thor.40mm dia. Hard Black / Soft Red Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Hard Yellow Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Hard White Spare Face - Pack of 10

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Extra Hard Brown Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Medium Hard Red Spare Face - Pack of 10

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Soft Grey Spare Face - Pack of 5

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Medium Hard Orange Spare Face - Pack of 10

THOREX เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน เปลี่ยนง่ายเพียงบิดหมุนออกจากหัวค้อน Medium Hard Orange Spare Face - Pack of 10