เครื่องมือช่าง

THOREX

ค้อนอลูมิเนียมด้ามไม้ Aluminium Faced Hammers ขนาด 340 g

THOREX

ค้อนทองแดงข้างหนังข้างด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 25 มม.

THOREX

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Soft Faced Hammers ขนาด 25 มม.

THOREX

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ Plastic Faced Hammers ขนาด 25 มม.