แบรนด์ YAMOTO

YAMOTO

ไขควงปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ No.1 - No.3

YAMOTO

ประกอบด้วยไขควงปากแบน ชนาดตั้งแต่ 4.0 - 5.5 มม.

YAMOTO

ไขควงปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4.0 - 5.5 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 30 ชิ้น

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ No.2 - 4

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 55 - 70 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 19 มม.

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 9 - 10 มม.

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

YAMOTO

ลูกบล็อก มี 2 ขนาดให้เลือก M10 - M14

YAMOTO

ลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน มีให้เลือกหลายขนาด

YAMOTO

ลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน มีให้เลือกหลายขนาด

YAMOTO

ลูกบล็อกสั้นสิบสองเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 36 มม.

YAMOTO

ข้อต่อชนิดปรับมุมได้ 180 องศา

YAMOTO

ด้ามบล็อก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว มีให้เลือก 2 ขนาด

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่ปากท็อกซ์ ยาว 50 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T10 - T50

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแฉก มีขนาดนั้นแต่ No.1 - 3

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ยาว ด้ามและข้อต่อในชุด 55 ชิ้น Yamoto Socket Sets 3/8 - 55 Piece Metric & Inch

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ยาว ด้ามและข้อต่อในชุด 55 ชิ้น

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว มีขนาดนั้นแต่ 3 - 10 มม.

YAMOTO

ลูกบล็อกยาวสิบสองเหลี่ยมมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 - 22 มม.

YAMOTO

ลูกบล็อกยาวชนิดหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 14 มม.

YAMOTO

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 7/8 นิ้ว

YAMOTO

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 22 มม.

YAMOTO

สำหรับสวมเพื่อเปลี่ยนหัวสแควร์ไดรฟ์

YAMOTO

ด้ามบล็อกแบบไขควงขนาด 150 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ด้ามบล็อกขนาด 225 มม. ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ข้ออ่อนสำหรับต่อด้ามขันในพื้นที่จำกัด สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ข้อต่อ มีขนาดความยาวให้เลือก 75 - 150 - 250 มม.

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

YAMOTO

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 19 มม.

YAMOTO

ประแจแหวนข้างปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจปากตาย 7 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 18 x 19 มม.

YAMOTO

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจเลื่อน 2 ตัว มีขนาด 150, 250 มม.

YAMOTO

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 375 มม.

Best Seller

YAMOTO ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

ตลับเมตรคุณภาพ ทนทาน วัดแม่นยำ จับถนัดมือ แสดงมาตรวัดละเอียดได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือก

Best Seller

YAMOTO ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

ตลับเมตรคุณภาพ ทนทาน วัดแม่นยำ จับถนัดมือ แสดงมาตรวัดละเอียดได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือก