เครื่องมือช่าง

YAMOTO

ข้ออ่อนสำหรับต่อด้ามขันในพื้นที่จำกัด สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ข้อต่อ มีขนาดความยาวให้เลือก 75 - 150 - 250 มม.

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

YAMOTO

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจเลื่อน 2 ตัว มีขนาด 150, 250 มม.

YAMOTO

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 375 มม.