เครื่องมืออัดจารบี

MACGUN

กระบอกอัดจารบีใช้มือโยกขนาด 400CC