เครื่องมือวัดภาคสนาม

FLUKE

แคลมป์มิเตอร์สำหรับงานวัดกระแสสูงถึง 2000 แอมป์ รุ่น 355, 353