เครื่องสูบน้ำ

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับดูดน้ำลึก / น้ำบาดาล รุ่น DT-P-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อน้ำตื้น / น้ำประปา รุ่น WT-P-GX2

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อน้ำตื้น / น้ำประปา รุ่น WT-P-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WM-P-GX2

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ถังแรงดันสแตนเลส (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WT-PS-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WM-P-GX