แบรนด์ FUJI

FUJI : เครื่องมือวัดละเอียด

ระดับน้ำเครื่อง-แบบแบน มีให้เลือก 5 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 100 x 0.02 - 600 x 0.02 มม.

FUJI : เครื่องมือวัดละเอียด

ระดับน้ำตั้งเครื่อง-สี่เหลี่ยม มีให้เลือก 5 รุ่น

FUJI : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโยกสลิงมือ รุ่น TW Mini Hand Power Pullers ขนาดแรงดึง 4 tons