แบรนด์ YAMASAKI

YAMASAKI

ปืนอัดน้ำมันใช้ลม No.22021 Hand Operated Grease Gun 1/4 PS

YAMASAKI

ปืนจารบีมือโยก No.22021 Hand Operated Grease Gun 1/4 PS

YAMASAKI

หัวปั๊มพร้อมล้อเก็บสาย และปืน 3/8 x 10 เมตร สำหรับอัดสารหล่อลื่นในสถานีน้ำมัน

YAMASAKI

หัวปั๊มถังอัดจารบีใช้ลม No.61650 ใช้สำหรับถัง 200 ลิตร พร้อมฝาครอบ

YAMASAKI

ถังอัดจารบีใช้ลม Air Operated Grease Lubricator

YAMASAKI

ถังเติมน้ำมันเกียร์-น้ำมันเครื่องชนิดใช้ลม Air Operated Oil Lubricator

YAMASAKI

ถังอัดจารบีมือโยก ขนาด 5 แกลอน Hand Operated Grease Bucket Pump

YAMASAKI

ถังอัดจารบีมือโยก ขนาด 5 แกลลอน Hand Operated Grease Bucket Pump