อุปกรณ์ทำความสะอาด CLEANING EQUIPMENTS

 

SENATOR : อุปกรณ์ทำความสะอาด SEN-533-7010K

ผ้าฝ้าย ขนาด 6 x 3 ฟุต

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด SSF-512-2980K, SSF-512-3000K, SSF-512-3040K, SSF-512-3080K, SSF-512-3100K

These flexible buckets can be used for mixing plaster or cement, moving rubble and various other jobs around the garden, household and building site.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-907-8030K, KEN-907-8130K

Durable plastic rigid bucket with galvanised steel handle rotating plastic grip. Wide pouring lip and rounded reinforced edge. 3 gallon (14ltr) capacity. Easy to clean smooth interiors and exteriors.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-512-3000K

Manufactured from polyethylene, virtually unbreakable. Guaranteed not to rot, rust, crack or distort. Strong, light and easily carried.

RUTLAND : อุปกรณ์ทำความสะอาด RTL-523-4640K, RTL-523-4660K

Multi-Purpose tubs made from high impact plastic with rope handles. Ideal for moving and storing household or work items, can be used both indoors and out.

RUTLAND : อุปกรณ์ทำความสะอาด RTL-523-4880K

Extremely versatile and virtually indestructible. It can be used for moving soil, garden waste, rubble and various other jobs around a garden or building site. 460mm diameter.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-907-8300K

The Invincible bucket is made with durable material and designed for use in the toughest of environments. Featuring a strong metal handle with a plastic grip, this yellow bucket can handle a range of heavy-duty materials including bricks, plaster, and rubble to name but a few.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-567-6050K, KEN-567-6060K, KEN-567-8600K, KEN-567-8640K

Replacement Parts for Parts Washers to fit Kennedy Parts Washers

SITESAFE : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Extremely versatile and virtually indestructible. it can be used for mixing plaster or cement, moving rubble and various other jobs around a building site.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-8600K

Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Traditional plain cotton tea towel for general purpose use. Size: 510 x 760mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

100% cotton stockinette roll, can be cut to length as required. Good economical format which can be used for a wide variety of cleaning tasks. 300mm wide x 8.5 metres in length.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Genuine Chamois Leather

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-4990K

This cleaning brush set is very versatile in use as it comes with three different material bristles and can be used either manually or with a power drill.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-5000K

Set of three: nylon, brass and stainless steel.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Soft traditional yellow duster. 100% natural cotton with sewn edges. Size: 510 x 400mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Fully reusable and highly absorbent this perforated synthetic chamois is soft and gentle on any surface and suitable for many tasks ranging from cars, boats, glass, furniture, tiles, kitchens etc. Size: 400 x 400mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Suitable for outdoor use.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-1700K

Long Handled Gasket Scraper Set

RIDGID : อุปกรณ์ทำความสะอาด 34142, 34147

Inner-Outer Copper Cleaning Brush (แปรงขัดท่อทองแดงทั้งด้านนอก-ใน)

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-8640K

Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-503-1980K

Rigid carbon scrapers ideal for cleaning cylinder heads, removing old sealants, carbon build up and a variety of general mutipurpose automotive applications.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังพลาสติก Durable plastic rigid bucket with galvanised steel handle rotating plastic grip.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังขยะพลาสติก 80ltr capacity

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Absorbent Rolls มีขนาด 50cm x 40c และ 90cm x 40c ให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Essential Light Weight Absorbent Pads ขนาด 50 x 40 cm มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

แผ่นดูดซับของเหลว Maintenance Absorbent Pads ขนาด 500 x 400 มม. บรรจุในกล่อง 100 แผ่น

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Cube Bag Spill Kits มีให้เลือก 3 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Wheeled Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 6 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Small Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Audit Spill Kit Covers มีให้เลือก 2 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Drum Top Covers

SOLENT : อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Pillows มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Socks มีให้เลือก 6 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว ใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี มีให้เลือก 2 ขนาด

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-533-1700K

ถังพลาสติก ขนาด 15 ลิตร

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-533-7000K

ผ้าฝ้าย มีขนาดให้เลือก 12 x 9 ฟุต และ 3 x 24 ฟุต

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด KEN-533-1520K

ถังพลาสติก มีให้เลือก 1 ลิตร และ 2.5 ลิตร