อุปกรณ์ทำความสะอาด CLEANING EQUIPMENTS

RIDGID : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Inner-Outer Copper Cleaning Brush (แปรงขัดท่อทองแดงทั้งด้านนอก-ใน) Combines tube O.D. cleaning and fitting I.D. brush into one hand tool. High carbon steel brushes quickly clean 1/2" or 3/4" nominal tube and fittings in preparation for soldering or brazing. Durable plastic construction designed for easy brush replacement.

COTSWOLD

With bound edges.

COTSWOLD

With grippa backing to prevent movement under foot. Hard wearing.

COTSWOLD

Economy Soft synthetic bristles with plastic body to prevent damage to car bodywork. Fits 12mm (1/2”) diameter hose pipes.

COTSWOLD

Stiff bristled brush for removing stubborn stains and cleaning. Figure 8 style body with recessed centre 1/3 for reduced friction. Suitable for floors walls and hard surfaces

COTSWOLD

265mm brush with firm synthetic bristles and 223mm wide dustpan. Clips together for convenient storage.

COTSWOLD

Soft brushes suitable for dry use.Wide oval handle for optimal user comfort. Hanging hole for storage or for clipping to a tool belt for safety when using steps or ladders.

COTSWOLD

Stiff bristles suitable for wet or dry use. Medium pile for generalpurpose use. Moulded handle socket suitable for use with aluminium threaded handles

COTSWOLD

Stiff bristles suitable for wet or dry use.Long pile for cleaning uneven/rough surfaces.Moulded handle socket.Suitable for use with aluminium threaded handles (supplied separately - see opposite page).

COTSWOLD

Zinc plated, with foot operated wringing unit. Diameter: 290mm. Height: 285mm.

COTSWOLD

10ltr galvanised ‘V’ lipped bucket with hooped top for extra strength. With side handle.

COTSWOLD

Ideal for use with window washers and squeegees.

COTSWOLD

For use with tar, creosote, whitewash etc. All with 80mm (31/8”) heads. Short Handle Length: 300mm (12”).

COTSWOLD

For use with tar, creosote, whitewash etc. All with 80mm (31/8”) heads. Short Handle Length: 300mm (12”).

COTSWOLD

Cotton twine with heavy duty stitched centres. Mop Handles To suit above.

COTSWOLD

With quick release mop head lever for maximum productivity. With moulded finger grip handle.

COTSWOLD

I-beam handle design for maximum strength with reduced weight. Removable drainer with handle compression.Four castors for easy manoeuvrability. Capacity: 24ltr.

COTSWOLD

Traditional mop heads with screw fitting socket centre. Suitable for use with traditional style mop buckets.Suitable for cleaning in an autoclave. Synthetic yarn is scientifically developed for improved absorbency, higher durability and less shrinkage.

COTSWOLD

Angled brush head and extra long 980mm handles allow floors to be swept without bending. Synthetic bristles. Clips together for storage. Pan has rubber contact lip.

COTSWOLD

Wooden handle, 180mm wide pan, painted finish, medium duty.

COTSWOLD

Lightweight tubular aluminium handle. Suitable for use with synthetic mop heads and poly broom heads (see opposite page). With moulded finger grip handle.Overall length: 1220mm.

COTSWOLD

Extra reach handle. For cleaning blinds, high corners, bookcases etc.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly.

COTSWOLD : อุปกรณ์ทำความสะอาด

High quality acrylic head covers for superb performance on parquet/wood floors, tiles and lino floors.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

YELLOW JUMBO SPONGE Dimensions: 20 x 10 x 7cm yellow jumbo sponge.

COTSWOLD : อุปกรณ์ทำความสะอาด

HOODED METAL DUSTPAN Riveted metal construction with loop handle. Hooded design, ideal for collecting and retaining dirt and debris. Width: 335mm.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Rigid carbon scrapers ideal for cleaning cylinder heads, removing old sealants, carbon build up and a variety of general mutipurpose automotive applications.

COTSWOLD : อุปกรณ์ทำความสะอาด

WET FLOOR SIGN - A FRAME

COTSWOLD : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ยางกรีดกระจก Cotswold.300mm (12") STAINLESS STEEL BLADE SQUEEGEE

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังพลาสติก Durable plastic rigid bucket with galvanised steel handle rotating plastic grip.

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

ถังขยะพลาสติก 80ltr capacity

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Absorbent Rolls มีขนาด 50cm x 40c และ 90cm x 40c ให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Essential Light Weight Absorbent Pads ขนาด 50 x 40 cm มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

แผ่นดูดซับของเหลว Maintenance Absorbent Pads ขนาด 500 x 400 มม. บรรจุในกล่อง 100 แผ่น

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Cube Bag Spill Kits มีให้เลือก 3 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Wheeled Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 6 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Small Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Audit Spill Kit Covers มีให้เลือก 2 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Drum Top Covers