ฟองน้ำ

KENNEDY : อุปกรณ์ทำความสะอาด

YELLOW JUMBO SPONGE Dimensions: 20 x 10 x 7cm yellow jumbo sponge.