ล้อเลื่อน TR5, TR6

รหัสสินค้า : MACNAUGHT

ล้อเลื่อน TR5, TR6 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 55 กก.

Share

รายละเอียดสินค้า

Grease trolley for Drums

ORDER CODE : TR5
  • Designed to suit 15 L (4 US g) to 25 L (6 US g) oil, and 12.5 kg (28 lbs) to 22 kg (48 lbs) grease containers.
  • ล้อเลื่อนสำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 กก. รุ่น P2, P3
ORDER CODE : TR6
  • Designed to suit 50 L (13 US g) to 60 L (16 US g) oil, and 50 kg (110 lbs) to 55 kg (120 lbs) grease containers.
  • ล้อเลื่อนสำหรับถังอัดจารบีขนาด 55 กก. รุ่น P5, P6

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

With 3/4” BSP male threads. Both models can be locked into the off position by use of a padlock or locking pin.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

205L TILTING DRUM CRADLE Kennedy Tilting Drum Cradle

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

Kennedy Hydraulic Grease Nipple Kit

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า