ล้อเลื่อน

รหัสสินค้า : MACNAUGHT

ล้อเลื่อน MCTR20, MCTR30 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 60 ลิตร

Share

รายละเอียดสินค้า

MCTR-Series band dolly

ORDER CODE : MCTR20
  • Designed to suit drums up to 20 L / 18 kg.
ORDER CODE : MCTR30
  • Designed to suit drums up to 60 L / 55 kg.

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

YAMASAKI : เครื่องมืออัดจารบี

Flow Meter

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า