ลูกบล็อกยาว

รหัสสินค้า : YAMOTO

ลูกบล็อกยาวชนิดหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 14 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

Designed for insertion/removal of spark plugs.
The neoprene insert helps retain the spark plug and protect
the insulation material from accidental damage.

ORDER CODE : YMT-582-5660K

  • Plug Size M14

ORDER CODE : YMT-582-5670K

  • Plug Size M10

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Torx Drivers: T40, T45, T47, T50, T55, T60 and T70.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive BSW Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive Inch Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1/2” square drive. 22mm hex. x 90mm length. Cutaway section allows socket to pass overwiring.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า