ลูกบล็อกยาว

รหัสสินค้า : YAMOTO

ลูกบล็อกยาวสิบสองเหลี่ยมมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 - 22 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

Bi-Hexagon sockets - 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Requires only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket

  • YMT-582-5720K : Size 10 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5730K : Size 11 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5740K : Size 12 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5750K : Size 13 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5760K : Size 14 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5770K : Size 15 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5790K : Size 17 mm Overall Length 62 m
  • YMT-582-5810K : Size 19 mm Overall Length 64 m
  • YMT-582-5830K : Size 22 mm Overall Length 64 m

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1/2” square drive. 22mm hex. x 90mm length. Cutaway section allows socket to pass overwiring.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive BSW Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive Inch Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Torx Drivers: T40, T45, T47, T50, T55, T60 and T70.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า