มัลติมิเตอร์ 3490

รหัสสินค้า : HIOKI

มัลติมิเตอร์แบบอนาลอกวัดได้สูงสุด 4000 เมกะโอห์ม

Share

รายละเอียดสินค้า

Hioki 3490 Analog Megohmmeter
Analog Meg-ohm Meter Insulation Testing in 3 Easy Steps, Flip the Cover, Select Range & Test Check for Live Circuits

The LIVE CIRCUIT LED will light up in red whenever the voltage exceeds 20V AC between the LINE and EARTH terminals, and when at least 20V DC is still remaining during the auto discharge.

Check the Battery Status. Be well-informed about the condition of your batteries. Green signals that the battery level is sufficiently high, and red warns of low battery power. Replace the Luminous Scale batteries before the LED turns completely off.

  • 3-range testing voltage 250/500 V (Insulation meter up to 100 M-ohm), and 1000V (Insulation meter up to 4000 M-ohm)
  • Continuity check, 3 Ω range via 200 mA testing
  • Bright LED luminous scale
  • Check for live circuits and for the battery status

ORDER CODE : 3490

  • Mega Ohm แบบ Analog
  • แรงดันในการทดสอบ 250/500/1000 VDC
  • วัดได้สูงสุด 4000 MegaOhm
  • มีฟังก์ชั่น AC Voltmeter,Low Resistance

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

SANWA : เครื่องมือวัดภาคสนาม

Drop shock proof meter Null (zero center) meter ±5 / ±25 in DCV

KYORITSU

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ใช้งานง่ายสามารถวัดแรงสูงสุดที่ 600V ทั้ง AC และ DC

SANWA : เครื่องมือวัดภาคสนาม

มีฟังก์ชั่นวัดขั้วแบบอัตโนมัติ (โดยใช้ NULL มิเตอร์) ย่านการวัดที่กว้างถึง 24 ย่าน

KYORITSU

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ใช้งานง่ายสามารถวัดแรงสูงสุดที่ 1000V ทั้ง AC และ DC

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า