ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

รหัสสินค้า : MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแรงดันคงที่ ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำรุ่น EP Series

Share

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)
ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันน้ำคงที่

ORDER CODE : EP-155Q
 • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
 • มอร์เตอร์ (W) : 150
 • ระยะส่ง (m) : 12
 • ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 3.7 ระยะ 12 m : 30
 • จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-4
 • สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2) : เปิด : 1.3 ปิด : 1.9 แรงดัน : 2.9
 • ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • น้ำหนัก (kg) : 10
 • ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 380x320 (รวม) สูง : 340
 • ลักษณะบ้าน : 2-3 ชั้น
ORDER CODE : EP-205Q
 • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
 • มอร์เตอร์ (W) : 200
 • ระยะส่ง (m) : 16
 • ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 46 ระยะ 12 m : 38
 • จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-5
 • สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2) : เปิด : 2.1 ปิด : 2.8 แรงดัน : 4.0
 • ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • น้ำหนัก (kg) : 12
 • ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 380x320 (รวม) สูง : 340
 • ลักษณะบ้าน : 2-3 ชั้น
ORDER CODE : EP-305Q
 • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
 • มอร์เตอร์ (W) : 300
 • ระยะส่ง (m) : 19
 • ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 55 ระยะ 12 m : 46
 • จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-7
 • สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2) : เปิด : 2.1 ปิด : 2.8 แรงดัน : 4.0
 • ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
 • น้ำหนัก (kg) : 13
 • ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 380x320 (รวม) สูง : 340
 • ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่
ORDER CODE : EP-405Q
 • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
 • มอร์เตอร์ (W) : 400
 • ระยะส่ง (m) : 22
 • ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 63 ระยะ 12 m : 55
 • จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-9
 • สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2) : เปิด : 2.3 ปิด : 2.8 แรงดัน : 4.0
 • ท่อดูด mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
 • ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
 • น้ำหนัก (kg) : 13
 • ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 380x320 (รวม) สูง : 340
 • ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

POLO : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ดูดเอง พร้อมหัวเจ็ทคู่ PX(X) Automatic Self-Priming Deep Well Pump

POLO : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ PL-Series Auto Power Pump

POLO : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ดูดเอง พร้อมหัวเจ็ทเดี่ยว PL(D)-Series Automatic Self-Priming Deep Well Pump

POLO : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ รุ่นดูดเอง PS-130AUTO Automatic Self-priming Water Pump

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า