ปั้มลมทูสเตทแรงดันสูง รุ่น TPU-Series

PUMA

ปั้มลมทูสเตทแรงดันสูง รุ่น TPU-Series TWO STAGE BELT DRIVE

Share

Share

ปั้มลมทูสเตทแรงดันสูง รุ่น TPU-Series TWO STAGE BELT DRIVE
 
 
ORDER CODE : TPU-30
 • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • กระบอกสูบขนาด 80 m/m จำนวน 2 สูบ
 • อัตราการผลิตลมได้ 503 ลิตรต่อนาที 17.77 CFM
 • ความเร็ว 990 รอบต่อนาที
 • แรงดันลม 8 ~ 10 kg/cm2
 • ขนาดถังเก็บลม 165 ลิตร กว้าง 390 x 1,440 mm
 • เครื่องยนตร์ 11 แรงม้า Gasoline
 • เครื่องยนตร์ 7.5 แรงม้า Diesel
 • อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน
ORDER CODE : TPU-50
 • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • กระบอกสูบขนาด 80 m/m จำนวน 3 สูบ
 • อัตราการผลิตลมได้ 833 ลิตรต่อนาที 29.42 CFM
 • ความเร็ว 950 รอบต่อนาที
 • แรงดันลม 8 ~ 10 kg/cm2
 • ขนาดถังเก็บลม 260 ลิตร กว้าง 495 x 1,450 mm
 • เครื่องยนตร์ 13 แรงม้า Gasoline
 • เครื่องยนตร์ 8.5 แรงม้า Diesel
 • อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน
ORDER CODE : TPU-75
 • กำลัง เครื่องยนต์ Diesel : 10 HP
 • กำลัง เครื่องยนต์ Gasoline : 16 HP
 • ปริมาณลม : 1,207 Liter/min/CFM (42.94 CFM)
 • จำนวนลูกสูบ : 2 ลูกสูบ
 • แรงดันขณะปฏิบัติงาน : 8 kg./cm2 (114PSI)
 • แรงดันสูงสุด : 10 kg./cm2 (142PSI)
 • ขนาดถังบรรจุลม : 315 Liter
ORDER CODE : TPU-100
 • กำลัง เครื่องยนต์ Diesel : 14 HP
 • กำลัง เครื่องยนต์ Gasoline : 16 HP
 • ปริมาณลม : 1,697 Liter/min/CFM (59.94 CFM)
 • จำนวนลูกสูบ : 3 ลูกสูบ
 • แรงดันขณะปฏิบัติงาน : 8 kg./cm2 (114PSI)
 • แรงดันสูงสุด : 10 kg./cm2 (142PSI)
 • ขนาดถังบรรจุลม : 315 Liter
ORDER CODE : TPU-150
 • กำลัง เครื่องยนต์ Diesel : 20 HP
 • ปริมาณลม : 2,600 Liter/min/CFM (91.83 CFM)
 • จำนวนลูกสูบ : 3 ลูกสูบ
 • แรงดันขณะปฏิบัติงาน : 8 kg./cm2 (114PSI)
 • แรงดันสูงสุด : 10 kg./cm2 (142PSI)
 • ขนาดถังบรรจุลม : 520 Liter

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **