เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA315G / MMA400G

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HITRONIC

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ ARC (เชื่อมธูป) มีหลายรุ่น

Share

Share

 • เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวก ใช้ IGBT ในการผลิต
 • มีวงจรชดเชยแรงดันไฟเข้าอัตโนมัติและรักษาระดับความไม่คงที่ของแรงดันไฟเข้าเครื่อง ทำให้กระแสเชื่อมที่ออกมามีความคงที่
 • ในด้านความสามารถในการเชื่อมนั้น ทำให้แนวอาร์คสม่ำเสมอ มีบ่อหลอมละลายเท่ากันตลอดแนว สะเก็ดเชื่อมน้อย แนวเชื่อมสวย
 • มีจอแสดงผลบอกค่ากระแสเชื่อม ทำให่ใช้กระแสเชื่อมได้ตรงกับงานเชื่อมจริง ประสิทธิภาพสูง
 • เหมาะสำหรับลวดเชื่อมหลายชนิด โดยเฉพาะลวดเชื่อมเบสิกหรือลวดเชื่อมคาร์บอนต่ำ ลวดเชื่อมสแตนเลส และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ใช้ในงานครอบคลุมทุกประเภท เช่น งานเดินท่อน้ำมัน งานเคมี งานซ่อมรถ สร้างตึก งานหม้อน้ำ งานอุสาหกรรมทุกประเภท
 
ORDER CODE : MMA 315G
 • แรงดันไฟเข้าเครื่อง : 3PH 380 V +/-15%
 • กระแสไฟเชื่อม : 20-315A
 • น้ำหนัก : 15 kg
 • ขนาด : 426 x 212 x 357 mm
 • ขนาดลวดที่เชื่อมได้ : 2.6-5.0 mm
 • เชื่อมงานได้หนา : 2.0-12.0 mm
ORDER CODE : MMA 400G
 • แรงดันไฟเข้าเครื่อง : 3PH 380 V +/-15%
 • กระแสไฟเชื่อม : 40-400A
 • น้ำหนัก : 22 kg
 • ขนาด : 515 x 262 x 468 mm
 • ขนาดลวดที่เชื่อมได้ : 2.6-6.0 mm
 • เชื่อมงานได้หนา : 2.0-16.0 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **