เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA500G / ARC630I

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HITRONIC

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ ARC (เชื่อมธูป) มีหลายรุ่น

Share

Share

 • เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวก ใช้ IGBT MODULE ในการผลิต
 • มีวงจรชดเชยแรงดันไฟเข้าอัตโนมัติและรักษาระดับความไม่คงที่ของแรงดันไฟเข้าเครื่อง จึงทำให้กระแสเชื่อมที่ออกมามีความคงที่
 • ในด้านความสามารถเชื่อมนั้น ทำให้แนวอาร์คสม่ำเสมอ มีบ่อหลอมเท่ากันตลอดแนว สะเก็ดเชื่อมน้อย แนวเชื่อมออกมาสวย
 • มีจอแสดงผลบอกค่ากระแสเชื่อม ทำให้ใช้กระแสเชื่อมได้ตรงกับงานเชื่อมจริง ประสิทธิภาพในการทำงานสูง
 • เหมาะสำหรับลวดเชื่อมหลายชนิด โดยเฉพาะลวดเชื่อมเบสิกหรือลวดเชื่อมคาร์บอนต่ำ ลวดเชื่อมสแตนเลส และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ใช้ในงานครอบคลุมทุกประเภท เช่น งานเดินท่อน้ำมัน งานเคมี งานซ่อมรถ สร้างตึก งานหม้อน้ำ งานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • รุ่น ARC500I และ ARC630I สามารถใช้ในงานเซาะร่องได้อีกด้วย โดยใช้ลวดเซาะร่อง (Gougning) ตั้งแต่ 4.0-8.0 มม.
 
ORDER CODE : MMA 500G
 • แรงดันไฟเข้าเครื่อง : 3PH 380 V +/-15%
 • กระแสไฟเชื่อม : 40-500A
 • น้ำหนัก : 40 kg
 • ขนาด : 650 x 310 x 640 mm
 • ขนาดลวดที่เชื่อมได้ : 3.2-6.0 mm
 • เชื่อมงานได้หนา : มากกว่า 16.0 mm
ORDER CODE : ARC 630I
 • แรงดันไฟเข้าเครื่อง : 3PH 380 V +/-15%
 • กระแสไฟเชื่อม : 40-500A
 • น้ำหนัก : 40 kg
 • ขนาด : 650 x 310 x 640 mm
 • ขนาดลวดที่เชื่อมได้ : 3.2-6.0 mm
 • เชื่อมงานได้หนา : มากกว่า 16.0 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **