ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)

รหัสสินค้า : STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 5 - 50 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า


ORDER CODE : 87-057-1
 • ขนาด 7 มม.
 • ความยาว 110 มม.
ORDER CODE : 87-058-1
 • ขนาด 8 มม.
 • ความยาว 120 มม.
ORDER CODE : 87-066-1
 • ขนาด 6 มม.
 • ความยาว 100 มม.
ORDER CODE : 87-069-1
 • ขนาด 9 มม.
 • ความยาว 130 มม.
ORDER CODE : 87-070-1
 • ขนาด 10 มม.
 • ความยาว 140 มม.
ORDER CODE : 87-071-1
 • ขนาด 11 มม.
 • ความยาว 150 มม.
ORDER CODE : 87-072-1
 • ขนาด 12 มม.
 • ความยาว 160 มม.
ORDER CODE : 87-073-1
 • ขนาด 13 มม.
 • ความยาว 170 มม.
ORDER CODE : 87-074-1
 • ขนาด 14 มม.
 • ความยาว 180 มม.
ORDER CODE : 87-075-1
 • ขนาด 15 มม.
 • ความยาว 190 มม.
ORDER CODE : 87-076-1
 • ขนาด 16 มม.
 • ความยาว 200 มม.
ORDER CODE : 87-077-1
 • ขนาด 17 มม.
 • ความยาว 210 มม.
ORDER CODE : 87-078-1
 • ขนาด 18 มม.
 • ความยาว 220 มม.
ORDER CODE : 87-079-1
 • ขนาด 19 มม.
 • ความยาว 230 มม.
ORDER CODE : 87-080-1
 • ขนาด 20 มม.
 • ความยาว 240 มม.
ORDER CODE : 87-081-1
 • ขนาด 21 มม.
 • ความยาว 250 มม.
ORDER CODE : 87-082-1
 • ขนาด 22 มม.
 • ความยาว 260 มม.
ORDER CODE : 87-083-1
 • ขนาด 23 มม.
 • ความยาว 270 มม.
ORDER CODE : 87-084-1
 • ขนาด 24 มม.
 • ความยาว 280 มม.
ORDER CODE : 87-085-1
 • ขนาด 25 มม.
 • ความยาว 290 มม.
ORDER CODE : 87-086-1
 • ขนาด 26 มม.
 • ความยาว 300 มม.
ORDER CODE : 87-087-1
 • ขนาด 27 มม.
 • ความยาว 310 มม.
ORDER CODE : 87-088-1
 • ขนาด 28 มม.
 • ความยาว 320 มม.
ORDER CODE : 87-089-1
 • ขนาด 29 มม.
 • ความยาว 330 มม.
ORDER CODE : 87-090-1
 • ขนาด 30 มม.
 • ความยาว 340 มม.
ORDER CODE : 87-092-1
 • ขนาด 32 มม.
 • ความยาว 360 มม.
ORDER CODE : 87-263
 • ขนาด 33 มม.
 • ความยาว 408 มม.
ORDER CODE : 87-264
 • ขนาด 34 มม.
 • ความยาว 408 มม.
ORDER CODE : 87-265
 • ขนาด 35 มม.
 • ความยาว 430 มม.
ORDER CODE : 87-266
 • ขนาด 36 มม.
 • ความยาว 430 มม.
ORDER CODE : 87-268
 • ขนาด 38 มม.
 • ความยาว 460 มม.
ORDER CODE : 87-271
 • ขนาด 41 มม.
 • ความยาว 490 มม.
ORDER CODE : 87-272
 • ขนาด 42 มม.
 • ความยาว 490 มม.
ORDER CODE : 87-276
 • ขนาด 46 มม.
 • ความยาว 540 มม.
ORDER CODE : 87-278
 • ขนาด 48 มม.
 • ความยาว 563 มม.
ORDER CODE : 87-280
 • ขนาด 50 มม.
 • ความยาว 587 มม.
ORDER CODE : 87-424-1
 • ขนาด 5 มม.
 • ความยาว 95 มม.
ORDER CODE : 87-429-1
 • ขนาด 5.5 มม.
 • ความยาว 95 มม.
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

For the removal of thermal viscous fan hubs. Suitable for most makes of car.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Manufactured from chrome vanadium steel with a highly polished chrome plated finish.

Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3113 ขนาด 6 - 32 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Manufactured from chorme vanadium steel with a black oxidised finish. Specifically designed for use with slotted retaining rings. Conform to DIN 1810A.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า