ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)

รหัสสินค้า : STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 5 - 50 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า


ORDER CODE : 87-057-1
 • ขนาด 7 มม.
 • ความยาว 110 มม.
ORDER CODE : 87-058-1
 • ขนาด 8 มม.
 • ความยาว 120 มม.
ORDER CODE : 87-066-1
 • ขนาด 6 มม.
 • ความยาว 100 มม.
ORDER CODE : 87-069-1
 • ขนาด 9 มม.
 • ความยาว 130 มม.
ORDER CODE : 87-070-1
 • ขนาด 10 มม.
 • ความยาว 140 มม.
ORDER CODE : 87-071-1
 • ขนาด 11 มม.
 • ความยาว 150 มม.
ORDER CODE : 87-072-1
 • ขนาด 12 มม.
 • ความยาว 160 มม.
ORDER CODE : 87-073-1
 • ขนาด 13 มม.
 • ความยาว 170 มม.
ORDER CODE : 87-074-1
 • ขนาด 14 มม.
 • ความยาว 180 มม.
ORDER CODE : 87-075-1
 • ขนาด 15 มม.
 • ความยาว 190 มม.
ORDER CODE : 87-076-1
 • ขนาด 16 มม.
 • ความยาว 200 มม.
ORDER CODE : 87-077-1
 • ขนาด 17 มม.
 • ความยาว 210 มม.
ORDER CODE : 87-078-1
 • ขนาด 18 มม.
 • ความยาว 220 มม.
ORDER CODE : 87-079-1
 • ขนาด 19 มม.
 • ความยาว 230 มม.
ORDER CODE : 87-080-1
 • ขนาด 20 มม.
 • ความยาว 240 มม.
ORDER CODE : 87-081-1
 • ขนาด 21 มม.
 • ความยาว 250 มม.
ORDER CODE : 87-082-1
 • ขนาด 22 มม.
 • ความยาว 260 มม.
ORDER CODE : 87-083-1
 • ขนาด 23 มม.
 • ความยาว 270 มม.
ORDER CODE : 87-084-1
 • ขนาด 24 มม.
 • ความยาว 280 มม.
ORDER CODE : 87-085-1
 • ขนาด 25 มม.
 • ความยาว 290 มม.
ORDER CODE : 87-086-1
 • ขนาด 26 มม.
 • ความยาว 300 มม.
ORDER CODE : 87-087-1
 • ขนาด 27 มม.
 • ความยาว 310 มม.
ORDER CODE : 87-088-1
 • ขนาด 28 มม.
 • ความยาว 320 มม.
ORDER CODE : 87-089-1
 • ขนาด 29 มม.
 • ความยาว 330 มม.
ORDER CODE : 87-090-1
 • ขนาด 30 มม.
 • ความยาว 340 มม.
ORDER CODE : 87-092-1
 • ขนาด 32 มม.
 • ความยาว 360 มม.
ORDER CODE : 87-263
 • ขนาด 33 มม.
 • ความยาว 408 มม.
ORDER CODE : 87-264
 • ขนาด 34 มม.
 • ความยาว 408 มม.
ORDER CODE : 87-265
 • ขนาด 35 มม.
 • ความยาว 430 มม.
ORDER CODE : 87-266
 • ขนาด 36 มม.
 • ความยาว 430 มม.
ORDER CODE : 87-268
 • ขนาด 38 มม.
 • ความยาว 460 มม.
ORDER CODE : 87-271
 • ขนาด 41 มม.
 • ความยาว 490 มม.
ORDER CODE : 87-272
 • ขนาด 42 มม.
 • ความยาว 490 มม.
ORDER CODE : 87-276
 • ขนาด 46 มม.
 • ความยาว 540 มม.
ORDER CODE : 87-278
 • ขนาด 48 มม.
 • ความยาว 563 มม.
ORDER CODE : 87-280
 • ขนาด 50 มม.
 • ความยาว 587 มม.
ORDER CODE : 87-424-1
 • ขนาด 5 มม.
 • ความยาว 95 มม.
ORDER CODE : 87-429-1
 • ขนาด 5.5 มม.
 • ความยาว 95 มม.
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Kennedy Professional Beryllium Copper Spark-Resistant Safety Tools: Combination Spanners

New

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Spark Resistant Combination Spanner Aluminium Bronze (Inch)

Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3113 ขนาด 6 - 32 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า