ประแจแหวนข้างปากตาย (หุน)

รหัสสินค้า : STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย (หุน) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 15/16 นิ้ว

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : 87-660-1
 • ขนาด 1/4 นิ้ว
 • ความยาว 100 มม.
ORDER CODE : 87-661-1
 • ขนาด 5/16 นิ้ว
 • ความยาว 120 มม.
ORDER CODE : 87-662-1
 • ขนาด 3/8 นิ้ว
 • ความยาว 140 มม.
ORDER CODE : 87-663-1
 • ขนาด 7/16 นิ้ว
 • ความยาว 150 มม.
ORDER CODE : 87-664-1
 • ขนาด 1/2 นิ้ว
 • ความยาว 170 มม.
ORDER CODE : 87-665-1
 • ขนาด 9/16 นิ้ว
 • ความยาว 180 มม.
ORDER CODE : 87-666-1
 • ขนาด 5/8 นิ้ว
 • ความยาว 200 มม.
ORDER CODE : 87-667-1
 • ขนาด 11/16 นิ้ว
 • ความยาว 210 มม.
ORDER CODE : 87-668-1
 • ขนาด 3/4 นิ้ว
 • ความยาว 230 มม.
ORDER CODE : 87-669-1
 • ขนาด 13/16 นิ้ว
 • ความยาว 250 มม.
ORDER CODE : 87-670-1
 • ขนาด 7/8 นิ้ว
 • ความยาว 260 มม.
ORDER CODE : 87-671-1
 • ขนาด 15/16 นิ้ว
 • ความยาว 280 มม.
ORDER CODE : 87-672-1
 • ขนาด 1 นิ้ว
 • ความยาว 290 มม.
ORDER CODE : 87-673-1
 • ขนาด 1/16 นิ้ว
 • ความยาว 310 มม.
ORDER CODE : 87-674-1
 • ขนาด 1-1/8 นิ้ว
 • ความยาว 330 มม.
ORDER CODE : 87-675-1
 • ขนาด 1-1/4 นิ้ว
 • ความยาว 360 มม.
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Spark Resistant Combination Spanner Aluminium Bronze (Inch)

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Kennedy Professional Beryllium Copper Spark-Resistant Safety Tools: Combination Spanners

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present.

Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3113 ขนาด 6 - 32 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า