ตู้เครื่องมือ YMT-594-1500K

รหัสสินค้า : YAMOTO : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชัก ขนาด 660 x 310 x 380 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

RED-26" 6 DRAWER TOP CHEST
 • Trade range - Chests Robust enough for the demands of every workplace Featuring full height cabinets and sturdy tool chests, this mid-range combines modern design with high quality manufacture and is ideal for medium and small manufacturing environments. All products in the range have steel inner walls with a pressed steel back strengthener and angled front corners to prolong cabinet life. The range also features ergonomic drawer pulls with 35mm ball bearing slides which provide smooth action and easy access to tools. Quality Design
 • Anti-rust and solvent resistant powder coat finish protects against incidental damage 
 • 45° angled front corners protect during repositioning and prolong life of the unit
 • Pressed steel back strengthener and inner walls give added strength and longevity
 • Reinforced top lid and top chest corner protectors safeguard against impact
 • Non-slip EVA 2.5mm liners prevent damage and protect tools
 • Drawers with magnets to secure them in place
 • 35mm Ball bearing slides give good drawer stability and smooth action even under load Increased Mobility
 • Tool chest has chromed steel side handles for easy transportation Built-in Safety
 • Lockable steel stays prevent reinforced lid accidentally slamming shut Added Security
 • Rear locking system complete with cylinder locks and 2 keys for added security Drawer Load: 25kg Static Load: 280kg

ORDER CODE : YMT-594-1500K

 • Drawers : 6
 • Width : 660mm
 • Dept: 310mm
 • Height: 380mm
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

SUNTECH : ปลั๊กไฟ ล้อเก็บสายไฟ

ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. รุ่น SA ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก.2432-2556 เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549 สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553 สวิตช์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058

SANKI : บันไดอุตสาหกรรม

บันไดเคลือบสีอเนกปรสงค์ขึ้นได้ 2 ทาง เคลือบสีคุณภาพดี การใช้งานแบบตัวเอรับน้ำหนักได้ 100 กก. การใช้งานแบบปรับพาดรับน้ำหนักได้ 90 กก.

New

SUNTECH : ปลั๊กไฟ ล้อเก็บสายไฟ

ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. รุ่น MB ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก.2432-2556 เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549 สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553 สวิตช์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058

New
Best Seller

QUINNCO : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือช่าง 82 ตัว/ชุด SQ.DR. 1/4" และ 1/2" - - 1/4", 1/2" SQ.DRIVE TOOLS & SOCKET SET 82 PCS

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า