ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)

รหัสสินค้า : KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย รุ่น super Lock มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • KCH0907115 : ขนาด : 7 มม., ความยาว : 115 มม.
 • KCH0908125 : ขนาด : 8 มม., ความยาว : 125 มม.
 • KCH0906105 : ขนาด : 6 มม., ความยาว : 105 มม.
 • KCH0909135 : ขนาด : 9 มม., ความยาว : 135 มม.
 • KCH0910145 : ขนาด : 10 มม., ความยาว : 145 มม.
 • KCH0911155 : ขนาด : 11 มม., ความยาว : 155 มม.
 • KCH0912165 : ขนาด : 12 มม., ความยาว : 165 มม.
 • KCH0913175 : ขนาด : 13 มม., ความยาว : 175 มม.
 • KCH0914185 : ขนาด : 14 มม., ความยาว : 185 มม.
 • KCH0915195 : ขนาด : 15 มม., ความยาว : 195 มม.
 • KCH0916205 : ขนาด : 16 มม., ความยาว : 205 มม.
 • KCH0917215 : ขนาด : 17 มม., ความยาว : 215 มม.
 • KCH0918225 : ขนาด : 18 มม., ความยาว : 225 มม.
 • KCH0921235 : ขนาด : 19 มม., ความยาว : 235 มม.
 • KCH0920245 : ขนาด : 20 มม., ความยาว : 245 มม.
 • KCH0921255 : ขนาด : 21 มม., ความยาว : 255 มม.
 • KCH0922265 : ขนาด : 22 มม., ความยาว : 265 มม.
 • KCH0923275 : ขนาด : 23 มม., ความยาว : 275 มม.
 • KCH0924285 : ขนาด : 24 มม., ความยาว : 285 มม.
 • KCH0925295 : ขนาด : 25 มม., ความยาว : 295 มม.
 • KCH0926305 : ขนาด : 26 มม., ความยาว : 305 มม.
 • KCH0927315 : ขนาด : 27 มม., ความยาว : 315 มม.
 • KCH0928325 : ขนาด : 28 มม., ความยาว : 325 มม.
 • KCH0929335 : ขนาด : 29 มม., ความยาว : 335 มม.
 • KCH0931365 : ขนาด : 31 มม., ความยาว : 365 มม.
 • KCH0932365 : ขนาด : 32 มม., ความยาว : 365 มม.
 
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3113 ขนาด 6 - 32 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Manufactured with a hook end and cranked taper square podger end for aligning and tightening eyebolts, jacking collars and loop fixings, both ends are hardened and tempered to improve tool life.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

Kennedy Professional Beryllium Copper Spark-Resistant Safety Tools: Combination Spanners

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า