ตู้เครื่องมือ 13-DRAWER X/LARGE EXTRA DUTY CABINET KEN-594-4880K

รหัสสินค้า : KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก ขนาด 1065 x 460 x 1052 มม.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • 13-DRAWER X/LARGE EXTRA DUTY CABINET
  • 13 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give extremely rigid construction. The two-part epoxy powder paint finish gives excellent corrosion resistance and ensures durability. Central locking system. Heavy duty castor's and side handle designed to cope with the extra large size and weight. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 2@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 305 x 390 x 95mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 3@ 305 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 205mm. 1@ 305 x 390 x 180mm. 1@ 305 x 390 x 205mm.

ORDER CODE : KEN-594-4880K

  • Width : 1065mm
  • Dept: 460mm
  • Height: 1052mm
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีล้อเลื่อน

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 710 x 465 x 845 มม.

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 710 x 465 x 845 มม.

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 710 x 465 x 845 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า