แม่เหล็ก Magnetic Link KEN-554-1400K

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Link ขนาด 60 x 30 x 25 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

Magnetic Link
Two magnetic units joined by an adjustable steel strap (82mm long). Capable of holding at many different angles. Single link base dimensions (L x H x W): 60 x 30 x 25mm.
ORDER CODE : KEN-554-1400K
  • Magnetic Adhesion : 13 kgf
  • Weight each : 350 g
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

4 prong steel retractable claw. Flexible steel stem with a spring loaded plunger to open and close jaws. Chrome plated and corrosion-resistant. Ideal for recovery of small objects.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Parts Tray ขนาด 295 x 270 x 42 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Trays ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Rectangular Tray ขนาด 242 x 142 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า