แม่เหล็ก Magnetic Chuck Blocks KEN-400-2500K

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Chuck Blocks ขนาด 60 x 75 x 30 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

Magnetic Chuck Blocks
For use with magnetic chucks that have parallel poles, so that the magnetic field can be extended to hold awkwardly shaped workpieces. Supplied in matched pairs. Machinable.d.
 
ORDER CODE : KEN-400-2500K
  • Dimensions W x L x H : 60 x 75 x 30mm
  • Weight each : 1.50kg
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

4 prong steel retractable claw. Flexible steel stem with a spring loaded plunger to open and close jaws. Chrome plated and corrosion-resistant. Ideal for recovery of small objects.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Trays ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Parts Tray ขนาด 295 x 270 x 42 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Rectangular Tray ขนาด 242 x 142 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า