แม่เหล็ก Magnet Extending Pick-up Sweeper KEN-553-0220K

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnet Extending Pick-up Sweeper ขนาด 140 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

Magnet Extending Pick-up Sweeper
High power magnet for easy pick up and release of metal objects. Can be used for scrap and ferrous debris. Permanent magnet, never needs to be re-magnetised. Lightweight.
ORDER CODE : KEN-553-0220K
  • Working Length:140cm
  • Weight each : 1430g
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Rectangular Tray ขนาด 242 x 142 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Ferrite Shallow Pot Magnets

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

4 prong steel retractable claw. Flexible steel stem with a spring loaded plunger to open and close jaws. Chrome plated and corrosion-resistant. Ideal for recovery of small objects.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Parts Tray ขนาด 295 x 270 x 42 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า