ลูกต๊าปกลมตราคนป่า

รหัสสินค้า : WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลมตราคนป่า เกลียวมิล (MM) METRIC THREAD DIES

Share

รายละเอียดสินค้า

ลูกต๊าปกลมตราคนป่า เกลียวมิล (MM) METRIC THREAD DIES

OUTSIDE DIAMETER : 13/16"

 • SDMM13/16_M3x0.5 ขนาด M3 x 0.5 มม. วงนอก 3/16"
 • SDMM13/16_M4x0.7 ขนาด M4 x 0.7 มม. วงนอก 3/16"
 • SDMM13/16_M4x0.75 ขนาด M4 x 0.75 มม. วงนอก 3/16"
 • SDMM13/16_M5x0.8 ขนาด M5 x 0.8 มม. วงนอก 3/16"
 • SDMM13/16_M6x1.0 ขนาด M6 x 1.0 มม. วงนอก 3/16"

OUTSIDE DIAMETER : 1"

 • SDMM1_M10x1.25 ขนาด M10 x 1.25 มม. วงนอก 1"
 • SDMM1_M10x1.5 ขนาด M10 x 1.5 มม. วงนอก 1"
 • SDMM1_M12x1.75 ขนาด M12 x 1.75 มม. วงนอก 1"
 • SDMM1_M6x1.0 ขนาด M6 x 1.0 มม. วงนอก 1"
 • SDMM1_M8x1.25 ขนาด M8 x 1.25 มม. วงนอก 1"

OUTSIDE DIAMETER : 1.5/16"

 • SDMM1.5/16_M12x1.25 ขนาด M12 x 1.25 มม. วงนอก 1.5/16"
 • SDMM1.5/16_M12x1.5 ขนาด M12 x 1.5 มม. วงนอก 1.5/16"
 • SDMM1.5/16_M12x1.75 ขนาด M12 x 1.75 มม. วงนอก 1.5/16"
 • SDMM1.5/16_M14x1.25 ขนาด M14 x 1.25 มม. วงนอก 1.5/16"
 • SDMM1.5/16_M14x2.0 ขนาด M14 x 2.0 มม. วงนอก 1.5/16"

OUTSIDE DIAMETER : 1.1/2"

 • SDMM1.1/2_M14x1.25 ขนาด M14 x 1.25 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M14x1.5 ขนาด M14 x 1.5 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M14x2.0 ขนาด M14 x 2.0 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M16x2.0 ขนาด M16 x 2.0 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M18x1.5 ขนาด M18 x 1.5 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M18x2.5 ขนาด M18 x 2.5 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M20x1.5 ขนาด M20 x 1.5 มม. วงนอก 1.1/2"
 • SDMM1.1/2_M20x2.5 ขนาด M20 x 2.5 มม. วงนอก 1.1/2"

OUTSIDE DIAMETER : 2"

 • SDMM2_M16x2.0 ขนาด M16 x 2.0 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M18x1.5 ขนาด M18 x 1.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M18x2.5 ขนาด M18 x 2.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M20x1.5 ขนาด M20 x 1.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M20x2.5 ขนาด M20 x 2.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M22x1.5 ขนาด M22 x 1.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M24x1.5 ขนาด M24 x 1.5 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M24x2.0 ขนาด M24 x 2.0 มม. วงนอก 2"
 • SDMM2_M24x3.0 ขนาด M24 x 3.0 มม. วงนอก 2"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

YAMAWA : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดายต๊าปกลม ดายปรับได้ รุ่นทั่วไป AR-D Adjustable Thread Cutting Round Dies.

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า