ลูกต๊าปกลมตราคนป่า

รหัสสินค้า : WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลมตราคนป่า เกลียว BSW THREAD DIES

Share

รายละเอียดสินค้า

ลูกต๊าปกลมตราคนป่า เกลียว BSW THREAD DIES

OUTSIDE DIAMETER : 13/16"

 • SDBSW13/16_1/4 ขนาด 1/4" วงนอก 3/16"
 • SDBSW13/16_1/8 ขนาด 1/8" วงนอก 3/16"
 • SDBSW13/16_3/16 ขนาด 3/16" วงนอก 3/16"
 • SDBSW13/16_5/32 ขนาด 5/32" วงนอก 3/16"

OUTSIDE DIAMETER : 1"

 • SDBSW1_1/4 ขนาด 1/4" วงนอก 1"
 • SDBSW1_3/8 ขนาด 3/8" วงนอก 1"
 • SDBSW1_5/16 ขนาด 5/16" วงนอก 1"

OUTSIDE DIAMETER : 1.5/16"

 • SDBSW1.5/16_1/2 ขนาด 1/2" วงนอก 1.5/16"
 • SDBSW1.5/16_3/8 ขนาด 3/8" วงนอก 1.5/16"
 • SDBSW1.5/16_5/16 ขนาด 5/16" วงนอก 1.5/16"
 • SDBSW1.5/16_7/16 ขนาด 7/16" วงนอก 1.5/16"
 • SDBSW1.5/16_9/16 ขนาด 9/16" วงนอก 1.5/16"

OUTSIDE DIAMETER : 1.1/2"

 • SDBSW1.1/2_1/2 ขนาด 1/2" วงนอก 1.1/2"
 • SDBSW1.1/2_3/4 ขนาด 3/4" วงนอก 1.1/2"
 • SDBSW1.1/2_3/8 ขนาด 3/8" วงนอก 1.1/2"
 • SDBSW1.1/2_5/8 ขนาด 5/8" วงนอก 1.1/2"
 • SDBSW1.1/2_9/16 ขนาด 9/16" วงนอก 1.1/2"

OUTSIDE DIAMETER : 2"

 • SDBSW2_1 ขนาด 1" วงนอก 2"
 • SDBSW2_7/8 ขนาด 7/8" วงนอก 2"
 • SDBSW2_9/16 ขนาด 9/16" วงนอก 2"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

YAMAWA : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดายต๊าปกลม ดายปรับได้ รุ่นทั่วไป AR-D Adjustable Thread Cutting Round Dies.

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS Round Dies LEFT HAND

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า