ดอกต๊าป (มิล) ตราคนป่า (MM) METRIC THREAD TAPS

รหัสสินค้า : WARRIOR

ดอกต๊าป (มิล) ตราคนป่า (MM) METRIC THREAD TAPS

Share

รายละเอียดสินค้า

WARRIOR - METRIC THREAD TAPS 100% MADE IN ENGLAND
ดอกต๊าป (มิล) ตราคนป่า

 • SHMM_2x4 ขนาด 2 x 4 มม.
 • SHMM_3x5 ขนาด 3 x 5 มม.
 • SHMM_3x6 ขนาด 3 x 6 มม.
 • SHMM_4x.75 ขนาด 4 x 0.75 มม.
 • SHMM_4x7 ขนาด 4 x 7.0 มม.
 • SHMM_5x8 ขนาด 5 x 8.0 มม.
 • SHMM_5x9 ขนาด 5 x 9.0 มม.
 • SHMM_6x.75 ขนาด 6 x 0.75 มม.
 • SHMM_6x1 ขนาด 6 x 1.0 มม.
 • SHMM_8x1 ขนาด 8 x 1.0 มม.
 • SHMM_8x1.25 ขนาด 8 x 1.25 มม.
 • SHMM_9x1.25 ขนาด 9 x 1.25 มม.
 • SHMM_9x1.5 ขนาด 9 x 1.5 มม.
 • SHMM_10x1 ขนาด 10 x 1.0 มม.
 • SHMM_10x1.25 ขนาด 10 x 1.25 มม.
 • SHMM_10x1.5 ขนาด 10 x 1.5 มม.
 • SHMM_12x1 ขนาด 12 x 1.0 มม.
 • SHMM_12x1.25 ขนาด 12 x 1.25 มม.
 • SHMM_12x1.5 ขนาด 12 x 1.5 มม.
 • SHMM_12x1.75 ขนาด 12 x 1.75 มม.
 • SHMM_14x1.25 ขนาด 14 x 1.25 มม.
 • SHMM_14x1.5 ขนาด 14 x 1.5 มม.
 • SHMM_14x2 ขนาด 14 x 2.0 มม.
 • SHMM_16x1.5 ขนาด 16 x 1.5 มม.
 • SHMM_16x2 ขนาด 16 x 2 มม.
 • SHMM_18x1.5 ขนาด 18 x 1.5 มม.
 • SHMM_18x2.5 ขนาด 18 x 2.5 มม.
 • SHMM_19x1.5 ขนาด 19 x 1.5 มม.
 • SHMM_20x1.5 ขนาด 20 x 1.5 มม.
 • SHMM_20x2.5 ขนาด 20 x 2.5 มม.
 • SHMM_22x1.5 ขนาด 22 x 1.5 มม.
 • SHMM_22x2.5 ขนาด 22 x 2.5 มม.
 • SHMM_22x2.5 ขนาด 22 x 2.5 มม.
 • SHMM_24x2 ขนาด 24 x 2.0 มม.
 • SHMM_24x3 ขนาด 24 x 3.0 มม.
 • SHMM_25x1.5 ขนาด 25 x 1.5 มม.
 • SHMM_27x3 ขนาด 27 x 3.0 มม.
 • SHMM_30x3.5 ขนาด 30 x 3.4 มม.
 • SHMM_32x1.5 ขนาด 32 x 1.5 มม.
 • SHMM_33x3.5 ขนาด 33 x 3.5 มม.
 • SHMM_36x4 ขนาด 36 x 4.0 มม.
 • SHMM_39x4 ขนาด 39 x 4.0 มม.

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า