ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NF THREAD TAPS

รหัสสินค้า : WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NF THREAD TAPS

Share

รายละเอียดสินค้า

WARRIOR - NF THREAD TAPS 100% MADE IN ENGLAND
ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า

 • SHNF_1 ขนาด 1"
 • SHNF_1.1/8 ขนาด 1.1/8"
 • SHNF_1/2 ขนาด 1/2"
 • SHNF_1/4 ขนาด 1/4"
 • SHNF_3/4 ขนาด 3/4"
 • SHNF_3/8 ขนาด 3/8"
 • SHNF_5/16 ขนาด 5/16"
 • SHNF_5/8 ขนาด 5/8"
 • SHNF_7/16 ขนาด 7/16"
 • SHNF_7/8 ขนาด 7/8"
 • SHNF_9/16 ขนาด 9/16"


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า