ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า EDI-516-2000K

รหัสสินค้า : EDISON

ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัส 100 - 240V AC Edison Non-Contact AC Voltage Detector

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 

Edison Non-Contact AC Voltage Detector

Non-contact voltage detector without the need to disconnect the conductor/ appliance. Flashing light and audible indication of AC voltages of 100 to 240V. Quick and accurate detection of cable breaks, blown fuses and distinguish between live, neutral wires in single and three phase supplies.

 
 
ORDER CODE : EDI-516-2000K
  • Voltage sensitivity : 100 to 240V AC.
  • Frequency : 50/60Hz.
  • Over voltage category : Cat III 600V.
  • Detection distance : <5mm.
  • Operating temperature : 32 to 122°F (0 to 50°C).
  • Storage temperature : -4 to 140°F (-20 to 60°C).
  • Humidity : <85%RH.
  • Power : batteries x2, 1.5V (AAA). (EDI -904- 3040K). (Not supplied).
 
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : KEW 6310 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า POWER QUALITY ANALYZER รุ่น KEW 6310

EDISON

Voltage Range: 12~690V AC/DC Response Time:

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : 6305 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน คุณสมบัติ เครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้ เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า รุ่น 6305

New

INGCO : เครื่องมือวัดละเอียด

มิเตอร์วัดไฟดิจิตอล รุ่น INGO-DM200 สินค้าประเทศจีน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า