เวอร์เนียแคลิเปอร์ 1205 series

รหัสสินค้า : INSIZE : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียแคลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 300 มม. INSIZE Vernier Caliper 1205 series

Share

รายละเอียดสินค้า

เวอร์เนียแคลิเปอร์ INSIZE 1205 series ขนาด 6", 8", 12"
มีให้เลือกทั้งเวอร์เนีย แบ่งร้อย 1/128, และแบ่งพัน 1/1000

 • With thumb knob.
 • Meet DIN862, made of hardened stainless steel, satin chrome plated reading surface.
 • With locking clamp, for outside, inside, depth and step measurements
 • Packed in plastic box
 
 
ORDER CODE : 1205-150S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-150 mm / 0-6"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.05 mm, 1/128"
 
ORDER CODE : 1205-200S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-200 mm / 0-8"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.05 mm, 1/128"
 
ORDER CODE : 1205-300S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-300 mm / 0-12"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.05 mm, 1/128"
 
ORDER CODE : 1205-1502S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-150 mm / 0-6"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.02 mm, 0.001"
 
ORDER CODE : 1205-2002S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-200 mm / 0-8"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.02 mm, 0.001"
 
ORDER CODE : 1205-3002S
 • Range (ช่วงระยะวัด) 0-300 mm / 0-12"
 • Resolution (ความละเอียด) 0.02 mm, 0.001"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ รุ่นมีเกย์แสดงผลการวัดบนหน้าปัดเข็ม มี 2 ขนาดให้เลือก

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียพลาสติก WN-PLS01 ขนาด 150 มม.

KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. Manufactured to DIN 862.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า