ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Series 53 Short

รหัสสินค้า : SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute Ball Nosed Series 53 Short - TiCN Coated

Share

รายละเอียดสินค้า

Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute Ball Nosed: Series 53, Short - TiCN Coated

Series 53 - Short Series, TiCN Coated
Centre cutting. To Manufacturers Standards.

Available as Carbide Uncoated (for general production machining) or TiCN Coated (extends cutter tool life and improves work material surface finish).

 

ORDER CODE : SWT-161-5333A
 • Diameter 3.0 mm
 • Flute Length 4.0 mm
 • Overall Length 48.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5334A
 • Diameter 4.00 mm
 • Flute Length 6.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5335A
 • Diameter 5.00 mm
 • Flute Length 7.0 mm
 • Overall Length 51.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5336A
 • Diameter 6.0 mm
 • Flute Length 7.0 mm
 • Overall Length 51.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5338A
 • Diameter 8.0 mm
 • Flute Length 9.0 mm
 • Overall Length 59.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5340A
 • Diameter 10.0 mm
 • Flute Length 10.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 10.0 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute Ball Nosed Series 53 Short - Uncoated

SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟัน Carbide Plain 3 Flute Shank Milling Cutters Series 48 Short Series - TiCN Coated

SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน Carbide Plain 2 Flute Shank Milling Cutters Series 45 Short - TiCN Coated

SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน Carbide Plain 4 Flute Shank Milling Cutters Series 50 Short - TiCN Coated

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า