วี-บล็อก

รหัสสินค้า : RSK

วี-บล็อก Open Box V-Groove with Clamp มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 100 - 300

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Made of high quality cast iron.
 • Also available is a fit finished product.
 • Un-Hardened
 • A : Class-A
 • B : Class-B
ORDER CODE : 559-100A
 • Nominal Size : 100
 • Length : 100
 • Width : 13
 • Squareeness Parallelness : 0.007
 • Net weight(kg) : 3.7

ORDER CODE : 559-100B

 • Nominal Size : 100
 • Length : 100
 • Width : 13
 • Squareeness Parallelness : 0.014
 • Net weight(kg) : 3.7

ORDER CODE : 559-125A

 • Nominal Size : 125
 • Length : 125
 • Width : 16
 • Squareeness Parallelness : 0.0075
 • Net weight(kg) : 6.0

ORDER CODE : 559-125B

 • Nominal Size : 125
 • Length : 125
 • Width : 16
 • Squareeness Parallelness : 0.015
 • Net weight(kg) : 6.0

ORDER CODE : 559-150A

 • Nominal Size : 150
 • Length : 150
 • Width : 18
 • Squareeness Parallelness : 0.008
 • Net weight(kg) : 10.3

ORDER CODE : 559-150B

 • Nominal Size : 150
 • Length : 150
 • Width : 18
 • Squareeness Parallelness : 0.016
 • Net weight(kg) : 10.3

ORDER CODE : 559-200A

 • Nominal Size : 200
 • Length : 200
 • Width : 25
 • Squareeness Parallelness : 0.009
 • Net weight(kg) : 21.0

ORDER CODE : 559-200B

 • Nominal Size : 200
 • Length : 200
 • Width : 25
 • Squareeness Parallelness : 0.018
 • Net weight(kg) : 21.0

ORDER CODE : 559-250A

 • Nominal Size : 250
 • Length : 250
 • Width : 32
 • Squareeness Parallelness : 0.010
 • Net weight(kg) : 33.0

ORDER CODE : 559-250B

 • Nominal Size : 250
 • Length : 250
 • Width : 32
 • Squareeness Parallelness : 0.020
 • Net weight(kg) : 33.0

ORDER CODE : 559-300A

 • Nominal Size : 300
 • Length : 300
 • Width : 38
 • Squareeness Parallelness : 0.011
 • Net weight(kg) : 70

ORDER CODE : 559-300B

 • Nominal Size : 300
 • Length : 300
 • Width : 38
 • Squareeness Parallelness : 0.022
 • Net weight(kg) : 70.0

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

RSK

วี-บล็อก Cast Iron V Block A-Type มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 50 - 200

RSK

วี-บล็อก Precision Steel V Block มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 50 - 200

RSK

วี-บล็อก Precision Steel V Block มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 38 - 150

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

Replacement Parts

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า