ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 103 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch) With ratchet stop

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch) With ratchet stop

 • Hammertone, baked-enamel-finished frame.
 • Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings.
 • With a standard bar except for 0-1”model.

ORDER CODE : 103-177
 • Range : 0 - 1"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-178
 • Range : 1 - 2"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 215 g
ORDER CODE : 103-179
 • Range : 2 - 3"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 315 g
ORDER CODE : 103-180
 • Range : 3 - 4"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 375 g
ORDER CODE : 103-181
 • Range : 4 - 5"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 515 g
ORDER CODE : 103-182
 • Range : 5 - 6"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 665 g
ORDER CODE : 103-183
 • Range : 6 - 7"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 720 g
ORDER CODE : 103-184
 • Range : 7 - 8"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 920 g
ORDER CODE : 103-185
 • Range : 8 - 9"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 1080 g
ORDER CODE : 103-186
 • Range : 9 - 10"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1255 g
ORDER CODE : 103-187
 • Range : 10 - 11"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1405 g
ORDER CODE : 103-188
 • Range : 11 - 12"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1565 g
ORDER CODE :103-189 
 • Range : 12 - 13"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0003"
 • Mass : 1985 g
ORDER CODE : 103-190
 • Range : 13 - 14"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0003"
 • Mass : 2155 g
ORDER CODE : 103-191
 • Range : 14 - 15"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0003"
 • Mass : 2305 g
ORDER CODE : 103-192
 • Range : 15 - 16"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00035"
 • Mass : 2455 g
ORDER CODE : 103-193
 • Range : 16 - 17"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00035"
 • Mass : 2715 g
ORDER CODE : 103-194
 • Range : 17 - 18"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00035"
 • Mass : 2965 g
ORDER CODE : 103-195
 • Range : 18 - 19"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0004"
 • Mass : 3215 g
ORDER CODE : 103-196
 • Range : 19 - 20"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0004"
 • Mass : 3450 g
ORDER CODE : 103-197
 • Range : 20 - 21"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0004"
 • Mass : 4060 g
ORDER CODE : 103-198
 • Range : 21 - 22"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00045"
 • Mass : 4080 g
ORDER CODE : 103-199
 • Range : 22 - 23"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00045"
 • Mass : 4500 g
ORDER CODE : 103-200
 • Range : 23 - 24"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00045"
 • Mass : 4525 g
ORDER CODE : 103-201
 • Range : 24 - 25"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0005"
 • Mass : 4915 g
ORDER CODE : 103-202
 • Range : 25 - 26"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0005"
 • Mass : 4930 g
ORDER CODE : 103-203
 • Range : 26 - 27"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0005"
 • Mass : 5200 g
ORDER CODE : 103-204
 • Range : 27 - 28"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00055"
 • Mass : 5215 g
ORDER CODE : 103-205
 • Range : 28 - 29"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00055"
 • Mass : 5835 g
ORDER CODE : 103-206
 • Range : 29 - 30"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00055"
 • Mass : 5860 g
ORDER CODE : 103-207
 • Range : 30 - 31"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0006"
 • Mass : 6385 g
ORDER CODE : 103-208
 • Range : 31 - 32"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0006"
 • Mass : 6410 g
ORDER CODE : 103-209
 • Range : 32 - 33"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0006"
 • Mass : 6925 g
ORDER CODE : 103-210
 • Range : 33 - 34"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00065"
 • Mass : 6940 g
ORDER CODE : 103-211
 • Range : 34 - 35"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00065"
 • Mass : 7565 g
ORDER CODE : 103-212
 • Range : 35 - 36"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00065"
 • Mass : 7590 g
ORDER CODE : 103-213
 • Range : 36 - 37"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0007"
 • Mass : 8215 g
ORDER CODE : 103-214
 • Range : 37 - 38"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0007"
 • Mass : 8240 g
ORDER CODE : 103-215
 • Range : 38 - 39"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0007"
 • Mass : 8860 g
ORDER CODE : 103-216
 • Range : 39 - 40"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.00075"
 • Mass : 8880 g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า