ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 103 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch)

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch)

 • Hammertone, baked-enamel-finished frame.
 • Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings.
 • With a standard bar except for 0-1”model.

ORDER CODE : 103-131*
 • With ratchet stop
 • Range : 0 - 1"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-132*
 • With ratchet stop
 • Range : 1 - 2"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 215 g
ORDER CODE : 103-135*
 • With friction thimble
 • Range : 0 - 1"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-136*
 • With friction thimble
 • Range : 1 - 2"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 215 g
ORDER CODE : 103-217*
 • With ratchet stop
 • Range : 2 - 3"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 315 g
ORDER CODE : 103-218*
 • With ratchet stop
 • Range : 3 - 4"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 375 g
ORDER CODE : 103-219*
 • With ratchet stop
 • Range : 4 - 5"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 515 g
ORDER CODE : 103-220*
 • With ratchet stop
 • Range : 5 - 6"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00015"
 • Mass : 665 g
ORDER CODE : 103-221*
 • With ratchet stop
 • Range : 6 - 7"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 720 g
ORDER CODE : 103-222*
 • With ratchet stop
 • Range : 7 - 8"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 920 g
ORDER CODE : 103-223*
 • With ratchet stop
 • Range : 8 - 9"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0002"
 • Mass : 1080 g
ORDER CODE : 103-224*
 • With ratchet stop
 • Range : 9 - 10"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1255 g
ORDER CODE : 103-225*
 • With ratchet stop
 • Range : 10 - 11"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1405 g
ORDER CODE : 103-226*
 • With ratchet stop
 • Range : 11 - 12"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.00025"
 • Mass : 1565 g
ORDER CODE : 103-259*
 • With Tapered Frame and Ratchet Stop
 • Range : 0 - 1"
 • Graduation : 0.001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-260*
 • With Tapered Frame and Ratchet Stop
 • Range : 0 - 1"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-262*
 • With Tapered Frame and Ratchet Stop
 • Range : 1 - 2"
 • Graduation : 0.0001"
 • Accuracy : +/- 0.0001"
 • Mass : 215 g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า