ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 103 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 103 (Metric) With ratchet stop

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 103 (Metric) With ratchet stop

 • Hammertone, baked-enamel-finished frame.
 • Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings.
 • With a standard bar except for 0-1”model.

ORDER CODE : 103-137 / 103-129*
 • Range : 0 - 25 mm
 • Accuracy : +/- 2 µm
 • Mass : 175 g
ORDER CODE : 103-138 / 103-130*
 • Range : 25 - 50 mm
 • Accuracy : +/- 2 µm
 • Mass : 215 g
ORDER CODE : 103-139-10
 • Range : 50 - 75 mm
 • Accuracy : +/- 2 µm
 • Mass : 315 g
ORDER CODE : 103-140-10
 • Range : 75 - 100 mm
 • Accuracy : +/- 3 µm
 • Mass : 375 g
ORDER CODE : 103-141-10
 • Range : 100 - 125 mm
 • Accuracy : +/- 3 µm
 • Mass : 515 g
ORDER CODE : 103-142-10
 • Range : 125 - 150 mm
 • Accuracy : +/- 3 µm
 • Mass : 665 g
ORDER CODE : 103-143-10
 • Range : 150 - 175 mm
 • Accuracy : +/- 4 µm
 • Mass : 720 g
ORDER CODE : 103-144-10
 • Range : 175 - 200 mm
 • Accuracy : +/- 4 µm
 • Mass : 920 g
ORDER CODE : 103-145-10
 • Range : 200 - 225 mm
 • Accuracy : +/- 4 µm
 • Mass : 1080 g
ORDER CODE : 103-146-10
 • Range : 225 - 250 mm
 • Accuracy : +/- 5 µm
 • Mass : 1255 g
ORDER CODE : 103-147-10
 • Range : 250 - 275 mm
 • Accuracy : +/- 5 µm
 • Mass : 1405 g
ORDER CODE : 103-148-10
 • Range : 275 - 300 mm
 • Accuracy : +/- 5 µm
 • Mass : 1565 g
ORDER CODE : 103-149
 • Range : 300 - 325 mm
 • Accuracy : +/- 6 µm
 • Mass : 1985 g
ORDER CODE : 103-150
 • Range : 325 - 350 mm
 • Accuracy : +/- 6 µm
 • Mass : 2155 g
ORDER CODE : 103-151
 • Range : 350 - 375 mm
 • Accuracy : +/- 6 µm
 • Mass : 2305 g
ORDER CODE : 103-152
 • Range : 375 - 400 mm
 • Accuracy : +/- 7 µm
 • Mass : 2455 g
ORDER CODE : 103-153
 • Range : 400 - 425 mm
 • Accuracy : +/- 7 µm
 • Mass : 2715 g
ORDER CODE : 103-154
 • Range : 425 - 450 mm
 • Accuracy : +/- 7 µm
 • Mass : 2965 g
ORDER CODE : 103-155
 • Range : 450 - 475 mm
 • Accuracy : +/- 8 µm
 • Mass : 3215 g
ORDER CODE : 103-156
 • Range : 103 - 156 mm
 • Accuracy : +/- 8 µm
 • Mass : 3450 g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า