ชุดไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 103 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ชุดไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers Set - SERIES 103 (Metric)

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers Set - SERIES 103 (Metric)

 • Hammertone, baked-enamel-finished frame.
 • Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings.
 • With a standard bar except for 0-25 mm model.

ORDER CODE : 103-913-50
 • Range : 0 - 150 mm (6 pc. set)
 • Included in set : 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 Micrometer standards
 • Mass : 2260 g
ORDER CODE : 103-914-50
 • Range : 0 - 300 mm (12 pc. set)
 • Included in set : All micrometers of 103-913-50 and 103-915-10 in one set, 11 Micrometer standards
 • Mass : 9300 g
ORDER CODE : 103-915-10
 • Range : 150 - 300 mm (6 pc. set)
 • Included in set : 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 Micrometer standards
 • Mass : 7695 g
ORDER CODE : 103-927-10
 • Range : 0 - 75 mm (3 pc. set)
 • Included in set : 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 Micrometer standards
 • Mass : 750 g


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า