ชุดไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 103 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ชุดไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch) - Inch model set

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 103 - Inch model set


ORDER CODE : 103-905-10
 • Micrometer Set .001” Graduation Mode
 • Range : 0 - 12" (12pcs./set)
 • Included in set : 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 11 Micrometer Standards
 • Mass : 9000 g
ORDER CODE : 103-906
 • Micrometer Set .001” Graduation Mode
 • Range : 6 - 12" (6pcs./set)
 • Included in set : 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 Micrometer Standards
 • Mass : 7695 g
ORDER CODE : 103-907-40
 • Micrometer Set .0001” Graduation Model
 • Range : 0 - 6" (6pcs./set)
 • Included in set : 103-135, 103-136, 103-217, 103-218, 103-219, 103-220, 5 Micrometer Standards
 • Mass : 2200 g
ORDER CODE : 103-908-40
 • Micrometer Set .0001” Graduation Model
 • Range : 0 - 12" (12pcs./set)
 • Included in set : 103-135, 103-136, 103-217, 103-218, 103-219, 103-220, 103-221, 103-222, 103-223, 103-224, 103-225, 103-226, 11 Micrometer Standards
 • Mass : 9000 g
ORDER CODE : 103-909
 • Micrometer Set .0001” Graduation Model
 • Range : 6 - 12" (6pcs./set)
 • Included in set : 103-221, 103-222, 103-223, 103-224, 103-225, 103-226, 6 Micrometer Standards
 • Mass : 6945 g
ORDER CODE : 103-922
 • Micrometer Set .0001” Graduation Model
 • Range : 0 - 3" (3pcs./set)
 • Included in set : 103-135, 103-136, 103-217, 2 Micrometer Standards
 • Mass : 705 g
ORDER CODE : 103-929
 • Micrometer Set .001” Graduation Mode
 • Range : 0 - 3" (3pcs./set)
 • Included in set : 103-177, 103-178, 103-179, 2 Micrometer Standards
 • Mass : 750 g
ORDER CODE : 103-930
 • Micrometer Set .001” Graduation Mode
 • Range : 0 - 4" (4pcs./set)
 • Included in set : 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 Micrometer Standards
 • Mass : 1600 g
ORDER CODE : 103-931
 • Micrometer Set .0001” Graduation Model
 • Range : 0 - 4" (4pcs./set)
 • Included in set : 103-135, 103-136, 103-217, 103-218, 3 Micrometer Standards
 • Mass : 1600 g
ORDER CODE : 103-934-10
 • Micrometer Set .001” Graduation Mode
 • Range : 0 - 6" (6pcs./set)
 • Included in set : 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 Micrometer Standards
 • Mass : 2200 g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า