ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 105 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 105 (Metric) - With Extension Anvil Collars

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 105 (Metric) - With Extension Anvil Collars

 • Wide measuring range with extension anvil collars.
 • 50mm spindle stroke.
 • With ratchet stop for constant force.
 • Supplied with zerosetting standards bar for each range.
 • Square and round pipes are combined for light weight and rigid frame (for models over 1000mm range).
 • Workpiece stopper (for models over 1000mm range).
 • Supplied in a fitted wooden case.

  Technical Data
 • Accuracy: ±(6+R/75)μm, R=max. range (mm)
 • Graduation: .001” / 0.01mm
 • Flatness: .000052” / 1.3μm
 • Parallelism: [.00016”+.00004 (L/4)”] L=max. range (inch) , (2+R/100)μm, R=max. range (mm)
 • Measuring faces: Carbide tipped


ORDER CODE : 105-103
 • Range : 500 - 600 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 5.53 kg
ORDER CODE : 105-104
 • Range : 600 - 700 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 6.35 kg
ORDER CODE : 105-105
 • Range : 700 - 800 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 7.17 kg
ORDER CODE : 105-106
 • Range : 800 - 900 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 7.99 kg
ORDER CODE : 105-107
 • Range : 900 - 1000 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 8.81 kg
ORDER CODE : 105-408
 • Range : 1000 - 1100 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 6.37 kg
ORDER CODE : 105-409
 • Range : 1100 - 1200 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 7.08 kg
ORDER CODE : 105-410
 • Range : 1200 - 1300 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 7.79 kg
ORDER CODE : 105-411
 • Range : 1300 - 1400 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 8.50 kg
ORDER CODE : 105-412
 • Range : 1400 - 1500 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 9.21 kg
ORDER CODE : 105-413
 • Range : 1500 - 1600 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 10.17 kg
ORDER CODE : 105-414
 • Range : 1600 - 1700 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 11.13 kg
ORDER CODE : 105-415
 • Range : 1700 - 1800 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 12.09 kg
ORDER CODE : 105-416
 • Range : 1800 - 1900 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 13.05 kg
ORDER CODE : 105-417
 • Range : 1900 - 2000 mm
 • Extension collars : 50 mm
 • Mass : 14.01 kg
ORDER CODE : 105-418
 • Range : 1000 - 1200 mm
 • Extension collars : 50, 100 mm
 • Mass : 13.77 kg
ORDER CODE : 105-419
 • Range : 1200 - 1400 mm
 • Extension collars : 50, 100 mm
 • Mass : 15.77 kg
ORDER CODE : 105-420
 • Range : 1400 - 1600 mm
 • Extension collars : 50, 100 mm
 • Mass : 17.91 kg
ORDER CODE : 105-421
 • Range : 1600 - 1800 mm
 • Extension collars : 50, 100 mm
 • Mass : 20.80 kg
ORDER CODE : 105-422
 • Range : 1800 - 2000 mm
 • Extension collars : 50, 100 mm
 • Mass : 22.76 kg

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า