ไมโครมิเตอร์วัดความลึก SERIES 128 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 128 (Metric)

Share

รายละเอียดสินค้า

Depth Micrometer - SERIES 128 (Metric)

 • ø4mm measuring rod.
 • Measuring rod lock.
 • Carbide-tipped measuring rod model is available.
 • Ratchet stop provides constant force.

  Technical Data
 • Accuracy: ±3μm (±.00015”) for micrometer head feed
 • Graduation: 0.01mm or .001”
 • Flatness of reference face: 1.3μm (.00005”) for 63.5mm , (2.5”) width base, 2μm (.00008”) for 101.6mm , (4”) width base
 • Flatness of measuring rod face: 0.3μm


ORDER CODE : 128-101
 • Range : 0 - 25 mm
 • Base : 63.5 x 16 mm
ORDER CODE : 128-102
 • Range : 0 - 25 mm
 • Base : 101.6 x 16 mm
ORDER CODE : 128-103*
 • Range : 0 - 25 mm
 • Base : 63.5 x 16 mm
  * with carbide-tipped measuring rod
ORDER CODE : 128-104*
 • Range : 0 - 25 mm
 • Base : 101.6 x 16 mm
  * with carbide-tipped measuring rod


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 129 (Metric) - Interchangeable Rod Type

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 129 (Inch) - Interchangeable Rod Type

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Designed for measuring flat based recesses. Consisting of a precision ground steel rule and body which are positioned at 90° to each other. The body has precision ground locating faces, with a knurled adjusting/securing nut. Rule Length: 150mm (6")

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ground steel with graduations from 0° - 180° in both directions for fast and accurate measurements. When the rule is positioned to 90° on the protractor it then provides accurate measurements of depth. Rule Length: 150mm (6")

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า