ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 193 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Digit Outside Micrometers - SERIES 193 (Inch)

Share

รายละเอียดสินค้า

Digit Outside Micrometers - SERIES 193 (Inch)

 • Mechanical digit counter with 0.01mm or .001" reading for quick and error-free reading.
 • Supplied with a setting standard (except for 0-25mm/0-1” models).

  Technical Data
 • Accuracy: Refer to the list of specifications.
 • Counter reading: 0.01mm or .001"
 • Graduation: 0.01mm, 0.001mm, or .0001"
 • Flatness: 0.6μm/.000024”
 • Parallelism: (2+R/100)μm, R = max. range (mm) , [.00008+.00004(R/4)]” R = max. range (inch) fraction rounded down
 • Measuring faces: Carbide/4)”] L=max. range (inch) , (2+R/100)μm, R=max. range (mm)

ORDER CODE : 193-211*
 • With friction thimble
 • Range : 0" - 1"
 • Accuracy : ± 0.0001"
  * .0001" reading is obtained with vernier.
ORDER CODE : 193-212*
 • With friction thimble
 • Range : 1" - 2"
 • Accuracy : ± 0.0001"
  * .0001" reading is obtained with vernier.
ORDER CODE : 193-213*
 • With ratchet stop
 • Range : 2" - 3"
 • Accuracy : ± 0.0001"
  * .0001" reading is obtained with vernier.
ORDER CODE : 193-214*
 • With ratchet stop
 • Range : 3" - 4"
 • Accuracy : ± 0.00015"
  * .0001" reading is obtained with vernier.
 


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า