ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 340 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 340 (Metric) - With Interchangeable Anvils, Digital model

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 340 (Metric) - With Interchangeable Anvils, Digital model

 • IP65 water/dust protection (Series 340*). * Models with a range up to 300mm.
 • Wide measuring range with interchangeable anvils.
 • With a ratchet stop for constant force.
 • Supplied with zero-setting standards bar for each range.
 • With SPC output (Series 340).
 • Supplied in fitted wooden case.


ORDER CODE : 340-251-30
 • Range : 0 - 150 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 0.96 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 5 standards
ORDER CODE : 340-252-30
 • Range : 150 - 300 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 1.88 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 340-520
 • Range : 300 - 400 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 3.31 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-521
 • Range : 400 - 500 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 4.81 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-522
 • Range : 500 - 600 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 6.35 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-523
 • Range : 600 - 700 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 7.72 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-524
 • Range : 700 - 800 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 9.08 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-525
 • Range : 800 - 900 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 10.41 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 340-526
 • Range : 900 - 1000 mm
 • Resolution : 0.001 mm
 • Mass : 11.78 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า